воскресенье, 25 января 2015 г.

Տնտեսագիտություն.առաջադրանքներ

Տերմին-նշանակություն

1.Գին-Ապրանքի կամ ծառայության դրամական արժեք:                          

2.Արտադրող-Մարդ, ով կազմակերպում է ապրանքների և ծառայությունների արտադրությունը:

3.Հավասարակշռության գին-Առաջարկի և պահանջարկի հավասարության արդյունքում ձևավորված դրամական արժեք:

4.Վերջնական սպառման ապրանք-Ապրանքներ և ծառայություններ, որ վաճառվում են շուկայում և ենթակա չեն վերավաճառման:                               

5.Վարչահրամայական տնտեսություն-Տնտեսություն որ կառավարվում է պետության կողմից:

6.Շուկա-Վայր, որտեղ հանդիպում են արտադրողները և սպառողները, որտեղ վաճառքի են ներկայացված ապրանքներն և ծառայությունները:
7.Պահանջարկ-Բարիքների այն քանակությունը, որ սպառողները ցանկանում են և կարող են գնել, առկա շուկայական գնի պայմաններում:
8.Տնտեսագիտություն-Գիտություն, ռեսուրսների և դրանց ռացիոնալ շահագործման մասին:
9.Ծառայություն-Արժեք, որը ոչ շոշափելի է և ոչ նյութական:
10.Հարկ-Եկամտահարկից պահվող տուրք:
11.Այլընտրանքային արժեք-Ապրանք կամ ծառայություն, որից պետք է հրաժարվել մի այլ ապրանքի կամ ծառայության ձեռքբերման համար:
12.Ինֆլացիա-Գների ընդհանուր մակարդակի աճ, որ ուղեկցվում է դրամական միավորի   արժեզրկմամաբ
13.Մենաշնորհ-Շուկայում մրցակից չունեցող արտադրող:
14.Առաջարկ-Բարիքների այն քանակությունը, որ արտադրողները ցանկանում են և կարող են արտադրել`վաճառքի ներկայացնելով շուկայում, առկա շուկայական գնի պայմաններում:
15.Սպառող-Մարդ ով գնում է ապրանքներն և ծառայությունները:
16.Տնտեսություն-Համակարգ, որում իրականացվում է արտադրություն և սպառում, բաշխում և փոխանակում:
17.Շուկայական տնտեսություն-Համակարգ, որտեղ տնտեսությունը կառավարվում է մասնավորի կողմից:
18.Ծախք-Եկամուտ հետապնդող ծախս
19.Դոտացիա-Պետական հատկացումներ մասնավոր ձեռնարկություններին:
20.Տրանսֆերտ-Պետությունների միջև իրականացվող դրամական փոխանցումներ:

 Շարունակել միտքը:

1.      Շուկան վայր է, որտեղ  հանդիպում են  արտադրողները  և  սպառողները, որտեղ  վաճառքի են   ներկայացված  ապրանքները ու  ծառայությունները:

2.      Տնտեսական ռեսուրսները չորսն են`  աշխատանքը, կապիտալըհողը  և  ձեռներեցությունը:
3.      Ապրանքի շուկայական գնի բարձրացման զուգընթաց, պահանջարկը  փոքրանում է:
4.      Շուկայական տնտեսությունում ապրանքների և ծառայությունների արտադրությունը իրականացվում է  արտադրողի կողմից, շուկան գտնվում է  պետության ձեռքում:
5.      Պահանջարկի և առաջարկի հավասարության արդյունքում առաջանում է հավասարակշռության  գին:
6.      Տնտեսության պետական կարգավորման հիմնական ուղությունները երկուսն են, դրանք են հարկաբյուջետային  քաղաքականությունը և դրամավարկային  քաղաքականությունը:
7.      Ծախքը եկամուտ  հետապնդող  ծախսն է:
8.      Առանձգական են կոչվում այն ապրանքները, որոնց պահանջարկը  աճում է  գնի  փոփոխության  հետ:  Գնի  իջեցման հետ  համընթաց  մեծանում է  պահանջարկը, բարձրացման   հետ համընթաց՝  փոքրանում:
9.      Վարչահրամայական կամ պլանային տնտեսության ժամանակ ապրանքների և ծառայությունների արտադրությունը իրականացնում է  պետության  կողմից:
10.  Պետության կողմից վարվող հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղություններն են`ապահովել  զբաղվածություն  և  բարձր  տնտեսական  աճ  կապված  պետական  ծախսերի, հարկային  քաղաքականության, պետական  բյուջեի  պակասորդի կամ  հավելորդի  փոփոխության հետ:
11.  Պետական բյուջեի եկամտատեսակներն են  շահութահարկը,  եկամտահարկը, սոց.  վճարը:
12.  Ապրանքափոխանակություն կամ բարտեր:
13.  Ներմուծման և արտահանման տարբերությունը կոչվում է : Երբ ներմուծումը գերազանցում է արտահանմանը, ապա ….
14.  Պետական բյուջեի ծախսերի և եկամուտների բացասական տարբերությունը կոչվում է բյուջեի …:
15.  Առաջարկը բարիքների այն քանակությունն է, որը արտադրողները  ցանկանում են  և  կարող են  արտադրել՝  վաճառքի  ներկայացնելով  շուկայում  առկա  շուկայական  գնի  պայմաններում
16.  Կապիտալի արժեզրկում կամ գնի  անկում:2.    Պատասխանել հարցերին ներկայացնելով սեփական տեսակետը:

1.      Շուկայական տնտեսության հիմնական բնութագրիչը ազատ ձեռնարկատիրության իրավունքն է: Ի՞նչ է տալիս ազատ ձեռնարկատիրության իրավունքը, ինչո՞ւ է դա կարևոր տնտեսության զարգացման համար, ի՞նչ դրական փոփոխություն է ենթադրում: 
Ազատ  ձեռնարկատիրության  իրավունքը  հնարավորություն է  տալիս ՀՀ-ում  զբաղվել  ապրանքների  արտադրմամբ  և  առք ու  վաճառքով:  ՀՀ-ում  ազատ  ձեռներեցի  իրավունք  կարող է  ստանալ  ոչ միայն  երկրի   քաղաքացին,այլև  օտարերկրացիները:
Շուկայական  տնտեսության  զարգացման  դրական  կողմերը.
·         Ինչքան  շատ մարդիկ են  մտնում  շուկայական  հարաբերությունների  մեջ, այնքան  շատանում են  ապրանքների  տեսակները, շուկան  ընդլայնվում է:
·          Ինչքան նույն  ապրանքատեսակները   շատանում են,  և  շատերն են  սկսում  արտադրել կամ ներմուծել,   արտադրողները  ստիպված են  լինում  գնի կամ  գովազդի   օգնությամբ  սպառողներին  գրավել:  Եվ  գնորդին  գրավելու  համար  արտադրողներից  մեկը  ապրանքի  գնի  մեծ  չափով  իջեցնում է, որը  ստիպում է  մյուս  արտադրողներին  նույնն անել, կամ  դուրս  գալ  շուկայից:  Եվ  այդտեղ  շահողը  նույնպես  սպառողն է: 
·         Ազատ  ձեռներեցները  իրենց  գործունենությունը  ծավալելու  համար  հարկ են  մուծում,  որը  գնում է  պետության  բյուջե
·          
2.      Ապրանքի գնի բարձրացման զուգընթաց, նվազում է ապրանքի պահանջարկը: Ո՞րն է դրա պատճառը, բացատրել երևույթը:
Յուրաքանչյուր  մարդ  ապրանք  գնելիս  նայում է  որակին, և  գրպանի  պարունակությանը:  Եթե  տվյալ  ապրանքը  շահավետ  չէ   սպառողի  համար,  ուրեմն  ինչքան էլ  ապրանքը  որակյալ  լինի,  մեկե  չի  սպառվի, և  հակառակը, եթե  անորակ  լինի, բայց  շահավետ  քիչ  սպառում  կունենա:
Եթե  մարդը  իր  սովորական  աշխատավարձով  կարողանում էր  գնել  ինչ-ինչ  ապրանքներ,  ապա  ապրանքների  թանկացման   հետևանքով այդ  ապրանքների  մի  մասը   նա չի կարողանա գնել   ստաբիլ  աշխատավարձով:  Եվ  կարծում եմ, եթե  երկրում  ապրանքների թանկացում է  տեղի  ունենում  և  հատկապես  մշտական  սպառման  ենթակա  ապրանք, ապա  այդ  դեպքում  գոնե  պետք է  աշխատավարձի  չափը  բարձրացվի:
3.      Ներկայացնել Ադամ Սմիթի «անտեսանելի ձեռք» գաղափարը: Որքանո՞վ է դա կարևոր տնտեսության մեջ:

Արտահայտության  իմաստը  կայանում է նրանում, որ  մարդու  գրպանի  պարունակութունն  ավելանում է ինչ-որ  մեկի  պահանջմունքը  բավարարելով:  Այսինքն  սպառողը  արտադրողից  գնում է  ապրանք, իր  պահանջմունքը  բավարարելու  համար, արտադրողը  պահանջմունքը  բավարարելու  համար ստանում է  գումար,  այսինքն  շահում է  թե՛  սպառողը, թե՛  արտադրողը: Իսկ  գլխավոր  շահողը  պատությունն է:

Комментариев нет:

Отправить комментарий