воскресенье, 16 октября 2016 г.

Դավաճանություն


Թարգմանություն


  • Ցավը  գալիս է  տարիքի հետ: Հաճախ  կյանքը  փակում է  շատ դռներ, որովհետև  ժամանակն է  առաջ շարժվելու: Եվ դա իրականում  լավ է, որովհետև մենք  հաճախ  առաջ չենք  շարժվում,  եթե  հանգամանքները  մեզ չեն  ստիպում  անել դա: Երբ դժվար ժամանակներ են լինում,  հիշեցրեք  ձեզ այն մասին, որ  ոչ մի  ցավ  չի  գալիս  առանց  նպատակի:

пятница, 17 июня 2016 г.

Շտեմարան

 Պարբերությունները  նշող  թվերի  դասավորություն  ո՞ր  տարբերակն է  համապատասխանում   տեքստի  տրամաբանական և  քերականորեն  ճիշտ  կառուցվածքին:
7-2
Միջատները  շատ  զգայուն են  մագնիսական  դաշտի  նկատմամբԲավական է  հետևել  տնային ճանճին,  կողմնացույցով  որոշել, թե  որտեղ են  հյուսիսն ու հարավը, և կտեսնեք, որ եթե  քամի չկա, ոչինչ  չի  խանգարում  ճանճին, նա միշտ  նստում է  որոշակի  ուղղությամբ՝  կամ  հյուսիս-հարավ,  կամ  արևելք  արևմուտք: 

среда, 15 июня 2016 г.

Առաջադրանք

Առաջադրանք

1. Բացատրե՛ք հետևյալ բառերը.

Բոսոր-մուգ կարմիր
տրցակ-կապոց
 կաղկանձ-շների հաչոց
խորշոմ-կնճիռ,  ծալք
 հղփանալ- երես առնել
մատռվակ-գինու մատակարար
գույժ-չար լուր
գեղուղեշ-ճյուղերը գեղեցիկ վերեւ ձգված
երկնամուխ- երկնքի մեջ մխրճված
 կարկառուն-նշանավոր
կերկերուն-խզված, խռպոտ
եղերական-սգալի
 ավետիս-լավ լուր
բանուկ-մարդաշատ

Անարդարություն

Անարդարությունը երևույթ է...

воскресенье, 29 мая 2016 г.

Ազգային ժողով

Նոր սահմանադրության  տարբերությունները:  Ազգային  ժողովի  հոդվածները  ընթերցելիս  առաջին  փոփոխությունը  հենց  հոդված  89-ի  մեջ է, որը  նշում է  Ազգային  ժողովի  կազմը  և  ընտրության  կարգը:  Հին  Սահմանադրության  63-րդ  հոդվածի  համաձայն  Ազգային  ժողովը  կազմված է  հարյուր   երեսունմեկ  պատգամավորից:
Նոր  Սահմանադրության  89-րդ  հոդվածի  առաջին կետում  նշված է, որ Ազգային  ժողովը  կազմված է  առնվազն  հարյուր մեկ  պատգամավորից, այսինքն  հստակ  թիվ  չի  նշվում  պատգամավորների  թվի  հետ  կապված  ու  շատ  անորոշ  որոշում է, և  այս  հոդվածի  համաձայն  արդյո՞ք  կարող է  պատգամավորների  թիվը  լինել  301  կամ  501:
Նոր  Սահմանադրության  համաձայն  Ազգային  ժողովում  տեղեր են  հատկացվում  ազգային  փոքրամասնությունների  ներկայացուցիչներին: