воскресенье, 21 февраля 2016 г.

Ֆրանսիա, Փարիզ

Ֆրանսիան գտնվում է Արևմտյան Եվրոպայում: Նրան հաճախ անվանում են նաև վեցանկյուն իր տարածքի աշխարհագրական պատկերի պատճառով: Այն ողողվում է Հյուսիսային ծովով, Լամանշով, Ատլանտյան օվկիանոսով, Միջերկրական ծովով: Ֆրանսիայի հարևաններն են`Բելգիան, Լյուքսեմբուրգը, Գերմանիան, Շվեյցարիան, Իտալիան, Մոնակոն, Իսպանիան, Անդորան: Ֆրանսիայի Մայրաքաղաքն է Փարիզը, լեզուն` ֆրանսերենը, դրամը`եվրոն, կարգախոսն է` «ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն», դրոշը եռագույն է`կապույտ, սպիտակ, կարմիր, ազգային օրհներգն է`Մարսելյեսը, խորհրդանիշներն են`դրոշը, աքաղաղը, Էյֆելյան աշտարակը, ռոքֆոր պանիրը, երկար հացը: 1950 թվականից սկսած Ֆրանսիան Եվրոպական միության անդամ է, անդամ է նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում: Ֆրանսիան կարևոր դեր է խաղում համաշխարհային պատմության մեջ իր մշակութային ազդեցությամբ ու ժողովրդավարական արժեքներով: Իր տնտեսությունն առաջատար է գյուղատնտեսության, ավիացիայի, ավտոշինության, շքեղ ապրանքների, տուրիզմի, միջուկային ծրագրերի բնագավառներում:
Փարիզն աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից է, այն համարում են նաև նորաձևության և լույսերի քաղաք: Այն ունի 10 միլիոն բնակչություն: Սենա գետն անցնում Փարիզի մեջով, որտեղ կա 2 կղզի`Սիտե կղզին և Սեն Լուի կղզին: Փարիզն ոնի 20 շարչական շրջան, 16-րդ, 7-րդ և 8-րդ շրջաններն ամենահարուստն են և գտնվում են քաղաքի արևմտյան մասում: Հայտնի հուշարձանները, նախարարությանները, Էլիզեյան պալատը գտնվում են քաղաքի կենտրոնում: Փարիզը Ֆրանսիայի տնտեսական, քաղաքական և մշակութային մայրաքաղաքն է: Այնտեղ կան ամբողջ աշխարհում հայտնի վայրեր`Էյֆելյան աշտարակը, Հաղթանակի կամարը, Փարիզի Աստվածամոր տաճարը, փարիզյան թանգարանները նույնպես շատ հայտնի են, որոնցից ամենահայտնին Լուվրն է, այն Ֆրանսիայի ամենամեծ թանգարանն է: Փարիզը նաև տուրիստական քաղաք է:
Ֆրանսերենից թարգմանեցին 10-11-րդ դասարանի սովորողները:
Աղբյուրը`
 http://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/2015/10/paris-texte-francais-facile.html

https://www.google.am/?gws_rd=ssl#q=La+france

http://franseren.blogspot.am/p/la-france-et-ses-monuments.html

понедельник, 15 февраля 2016 г.

Հեռավար առաջադրանքներ

                                                                     -1-
         Օրգանական  քիմիայից  առաջադրանքներ` 11-րդ  դասարանի  համար
        Թեմաներ` ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ  ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  և
                             ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ`CnHm   (ալկաններ, ցիկլոալկաններ)
                                      Յուրաքանչյուր  առաջադրանքը`  0,225  միավոր 
1.    Ինչո՞վ  են  իրարից  տարբերվում  օրգանական  միացությունների  հոմոլոգները.
1)  ունեն նույն ֆիզիկական հատկությունները
2)   ունեն նույն քիմիական բանաձևը
3)   իրարից  տարբերվում  են  մեթիլենային  խմբերի  թվով
4)   իրարից խստորեն տարբերվում են քիմիական հատկություններով
2.    Օրգանական  նյութերի  հոմոլոգիական  շարքում  յուրաքանչյուր  անդամի  մեկ  մոլեկուլի  զանգվածը  քանի՞  զ.ա.մ.-ով  է  փոքր  հաջորդ  անդամի  մեկ  մոլեկուլի  զանգվածից.  
1)   2                                       2)  3                                    3)  14                                  4)  6
3.    Որո՞նք  են  բաց  թողած  բառերը.
       Իզոմերիան  նույն  քանակական  և  որակական ________________ , բայց  տարբեր
         ______________  ու  հատկություններ  ունեցող  նյութերի  գոյության  երևույթն  է.
1)   բանաձևը, մոլային  զանգված                            3)   կառուցվածքը, բաղադրություն 
2)   զանգվածը, բաղադրություն                               4)   բաղադրություն,  կառուցվածք
4.    Ո՞րքան  է  C7H16   բանաձևով   իզոմերային   ածխաջրածինների  թիվը.
1)    7                                        2)  8                                     3)  5                                    4) 9
5.     Համապատասխանեցրեք  նյութերի  բանաձևերը  և  հնարավոր  իզոմերները  թիվը.
      Բանաձև
    Իզոմերների  թիվ
1)      C4H10
2)      C5H10
3)      C5H12
4)      C4H8

 ա)  2
 բ)   4
 գ)   5
 դ)   3

 Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.                                                                                      1) 1գ, 2ա, 3դ, 4ա             2)  1ա, 2գ, 3դ, 4ա                 3)   1դ, 2դ, 3ա, 4բ            4)  1ա, 2բ, 3գ, 4դ
6.    Քա՞նի  երկրորդային  ածխածնի  ատոմ  է պարունակվում  2,4-երկմեթիլ-3-էթիլհեքսանում.  
1)   2                                        2)   3                                     3)  10                                  4)  5
7.    Քանի՞  երրորդային  ածխածնի  ատոմ  է  առկա   2-մեթիլ-3-էթիլ-5-իզոպրոպիլհեպտանում.
 1)   2                                      2)  3                                           3)  4                                 4)  6
8.    Ո՞րն  է  մոլեկուլում  միայն  առաջնային  և  երրորդային  ածխածնի  ատոմներ  պարունակող  ալկանի  անվանումը, եթե  դրա  մոլեկուլում  առաջնային  ածխածնի  ատոմների  թիվը  երկու  անգամ  մեծ  է  երրորդային  ածխածնի ատոմներից,
1)    2-մեթիլբութան                                                             3)  2,3-երկմեթիլպենտան
2)   2,3-երկմեթիլբութան                                                    4)  2-մեթիլպենտան 
                                                               -2-
9.    Ալկանի  մոլեկուլը  պարունակում  է  առաջնային  և  չորրորդային ածխածնի     
    համապատասխանաբար  9  և  3  ատոմ:  Ո՞րքան  է  երրորդային  ածխածնի  ատոմների  թիվը
    ալկանում, եթե  նրա  մոլեկուլում  երկրորդային  ածխածնի  ատոմներ  չի  պարունակում.
1)     1                                         2)  3                                        3)  2                                                4)  4
10. Քա՞նի  զույգ  էլեկտրոն  է  պատկերվում  իզոբութանի  մոլեկուլի  էլեկտրոնային
       բանաձևում.      1)  10                              2)   18                               3)  13                                  4)  6    
11. Համապատասխանեցրեք  հիբրիդացման  տեսակը և հիբրիդային  օրբիտալում  s-օրբիտալի  մասնաբաժինը (%).
  Հիբրիդաղման    
      տեսակ
         s-օրբիտալի         
       մասնաբաժին (%)
1)      sp3
2)      sp2
3)      sp


         ա)  25
         բ)   50
         գ)   33,33
         դ)   70

 Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
1)   1ա, 2դ, 3բ                      2)  1բ, 2ա, 3դ                        3)   1բ, 2գ, 3ա                      4)  1ա, 2գ, 3բ

12. Իզոմերային  բութանները  ենթարկել  են  ռադիկալային  քլորացման:   Որքա՞ն  է տեսականորեն  սպասվելիք  իզոմերային  միաքլորածանցյալների  թիվը:
1)   2                                       2)  4                                      3)  5                                        4)  6 
13. Ածխաջրածնի  մոլեկուլում  ածխածին  տարրի  զանգվածային  բաժինը  80 %  է:  Որքա՞ն  է  այդ  նյութի  մոլեկուլում  ատոմների  գումարային  թիվը.
1)   8                                      2)  11                                      3)  5                                        4)  12                                                                           
14. Ալկանների  հոմոլոգիական  շարքի  միմյանց  հաջորդող  անդամների  2 : 3  մոլային  հարաբերությանբ  խառնուրդում  ածխածնի  ատոմների  մոլային  բաժինը  28,125 %  է:  Քանի՞ մոլ  ատոմ  ջրածին  է  պարունակվում  ալկանների  10 մոլ  խառնուրդում.
1)   52                                   2)  108                                    3)  72                                          4)  92
15.  Ո՞րն  է  հետևյալ  ածխաջրածնի  ճիշտ  անվանումը.
                                                    CH2-CH3
                                                                                        |                                                                                                    
                                H3C-CH- CH2- C - CH2- CH2-CH3
                                                                     |                             |
                                        CH3            C2H5
1)   3 –էթիլ-4-պրոպիլհեքսան
2)   4 –երկէթիլ-2-մեթիլհեպտան
3)   2-   մեթիլ-4,4-երկէթիլհեպտան
4)   4-էթիլ-4-պրոպիլհեքսան    
                                                                     -3-
16. Համապատասխանեցրեք  ածխածին  և  ջրածին  տարրերի  զանգվածների  հարաբերությունը  և  ածխաջրածնի  պարզագույն   բանաձևը.
   Զանգվածների   հարաբերությունը  
      Պարզագույն  բանաձև
     ա)  12 : 1                  
     բ)   4:1                       
     գ)   6:1                     
     դ)   3:1               
                                                      

1)    CH4
2)  CH  
   3)  C2H3
     4)  CH3
    5)   CH2

Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
1)  ա2, բ4, գ5, դ1                                                                  3)  ա5, բ4, գ5, դ1             
       2)  ա2, բ4, գ5, դ2                                                                  4)  ա2, բ4, գ1, դ1
17. Ի՞նչ   ծավալային   հարաբերությամբ   պետք   է  վերցնել  n-թվով  ածխածնի  ատոմ 
       պարունակող  ցիկլոալկանը  և  թթվածինը, որպեսզի  այրումն   ընթանա  անմնացորդ.
 1)  1 : 2n                                       2)  2 : 3                                    3)   n : 2                                  4)   1 : 1,5n                                                                                                                                            
18.  Ո՞րքան  է  գազային  խառնուրդի  հարաբերական  խտությունն  ըստ  էթանի, որը  ստացվել
       է   քացախաթթվի  և  բութանաթթվի  նատրիումական   աղերի  հավասարամոլային
       խառնուրդը  չոր  նատրիումի  հիդրօքսիդի  հետ  շիկացնելիս.
1)   1                                       2)   1,23                                 3)  1,5                                  4)  2 
19.   Որոշակի  ծավալով  ալկանի   այրման  համար   անհրաժեշտ   թթվածնի   խառնուրդը
       պայթեցնելուց   և  ջրային  գոլորշիները  խտացնելուց  հետո  ծավալը  կրճատվել  է  2  անգամ:
      Ո՞րքան  է  ալկանի  մոլեկուլում  ածխածնի  sp3  հիբրիդային  օրբիտալների  թիվը.
1)   I6                                      2)  8                                        3)  12                                            4)  4
20.   Ո՞րքան  է  պրոտոնների  թիվն   ածխածնի և  քլորի   առաջացրած  միացության  մոլեկուլում,
        եթե  քլորի  մոլային  բաժինը  դրանում  80 %  է.
1)     104                                     2)  74                                     3)  36                                             4)  48
21.   Ալկանի  այրման  արգասիքները  նատրիումի  հիդրօքսիդի  99,2  լուծույթով  անցկացնելիս
       վերջինիս    զանգվածը  դարձել  է  100 գ,  իսկ  նատրիումի  կարբոնատի  զանդվածային  բաժինը`
       1,06 %:  Ո՞րքան  է  ատոմների  թիվն   ալկանի  մոլեկուլում.
1)     14                                    2)  8                                        3)  5                                                4)  11
22.   Ի՞նչ  ծավալով (մ3,ն.պ.)  օդ  է  անհրաժեշտ  3 : 1  ծավալային հարաբերությամբ  բութանից  և
     պրոպանից  կազմված   80 մ3  գազային  խառնուրդն  այրելու  համար, օդում  թթվածնի 
    ծավալային  բաժինը  ընդունել  20%.
1)   325                                  2)  650                                       3)  1500                                         4)  2450
23.   Ի՞նչ   զանգվածային  հարաբերությամբ  են  գոյանում  ալկանը  և  ալկենը  բութանի  ոչ
         սիմետրիկ   կրեկինգի  ժամանակ.
        1)  1:1                                  2)   1:3                                        3)   2,625:1                                   4)  1: 2,625
                                                                                  -4-
24.   Շիկացած  կոքսի  վրայով  անցկացրել  են  200 լ ջրային  գոլորշի:  Որքա՞ն  է  ստացված
        գազագոլորշային խառնուրդի  խտությունն  ըստ  հելիումի, եթե  փոխարկումն  ընթացել  է 
        90 %   ելքով.    1)   3,75                       2)  3,79                             3)  7,58                                  4)  15,1
25.   Որքա՞ն  է 2-քլորպրոպանից Վյուրցի ռեակցիայով ստացված միացության մեկ  մոլեկուլում
         σ-կապերի  թիվը.      1)   19                         2)   21                          3)   14                              4)    16
26.   Ածխածնի (II) օքսիդի  և  մեթանի  50 դմ3  խառնուրդը  պայթեցրել  են  60 դմ3  թթվածնի  հետ:    
      Սկզբնական  պայմանների  բերելուց  հետո  ընդհանուր  ծավալը  կազմել  է  70 դմ3:
     Որքա՞ն  է   մեթանի  ծավալային  բաժինը (%) ելային  խառնուրդում.
 1) 60                                  2)  40                                             3)    50                                          4)  20
27.   Ի՞նչ  զանգվածով (գ)  մեթանում  կպարունակվի  նույնքան  ատոմ, որքան  9 գ ջրում.
1)   4,8                            2)  8,3                                  3)    3,6                                         4)  6,4  
28. Ո՞ր  եղանակով  են  մեկ  փուլով  արդյունաբերության  մեջ  քացախաթթու  ստանում.
 1)  կալցիումի  կարբիդի  հիդրոլիզով
 2)  ալյումինի  կարբիդի  հիդրոլիզով
 3)  բութանի  կատալիտիկ  օքսիդացումով
 4)  բութանի  ջերմային  կրեկինգով:
29.   Համապատասխանեցրեք ալկանի  քիմիական  բանաձևը  և  մանգանի(II)  աղերի   
    առկայությամբ   դրա  կատալիտիկ  օքսիդացումից  ստացված  կարբոնաթթվի   
    հարաբերական  մոլեկուլային   զանգվածը` Mr – ը.
    Ալկանի   
   բանաձև
  Կարբոնաթթվի  Mr
   ա) C6H14
   բ) C2H6
   գ) C36H74
   դ) C4H10

      1)  74
      2)  60
      3)  88
      4)  46
      5)  284

   Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
1)   ա1, բ4, գ5, դ2              2)   ա1, բ4, գ5, դ4               3)   ա1, բ4, գ3, դ2                 4)  ա2, բ4, գ5, դ2
30.   Ո՞ր   ցիկլոալկանը  կստացվի   4-մեթիլ-1,4-երկբրոմպենտանի  և  մետաղական  նատրիումի
         տաքացումից.
1)   1,1-երկմեթիլցիկլոբութան                                         3)   1,3-երկմեթիլցիկլոբութան
2)   1,2-երկմեթիլցիկլոբութան                                         4)   մեթիլցիկլոպենտան                                                                                                    
31.  Միևնույն  պայմաններում  10 լ  բութանի  զանգվածը  քանի  անգամ  է  մեծ  4 լ  ազոտի   զանգվածից.
1)   2,5                                    2)  5,18                                 3)  2,07                                   4)  4,14
32.  Որքա՞ն  է  մեթանի  և  պրոպանի  հավասարամոլային  խառնուրդի  հարաբերական խտությունն  ըստ  էթանի.   1)  2                        2)  3                             3)   1                           4)  4

                                                                                  -5-
33.   Փոխարկումների   հետևյալ   շղթայում   ո՞ր   նյութերն   են   ալկաններ.
   C6H14  համաչափ  կրեկինգ  A   դեհիդրում ›  B  հիդրոբրոմացում C   Na,t D
1)   A,D                                 2)  B,C                                   3)  A,B                                    4)  C,D                                                                       

34.  Պարզ  նյութերից  մեթանի  ստացման  ռեակցիայի  արդյունքում  հաստատված
        հավասարակշռային  խառնուրդում  մեթանի  ծավալային  բաժինը 60 % էՈրքա՞ն  է    
        ջրածնի  փոխարկման  աստիճանը (%).
1)    75                                   2)  60                                         3)    30                                       4)  80                                                                                  
35. Այրել  են  պրոպանի  և  թթվածնի  700 մլ  խառնուրդը: Ջրային  գոլորշին  հեռացնելուց  հետո,   գազային խառնուրդի  ծավալը  դարձել  է  400 մլ (ծավալները  չափված  է  միևնույն 
        պայմաններում):  Որքա՞ն  է թթվածնի ծավալային  բաժինները ելային և վերջնական գազային   
        խառնուրդներում(%).
1)   53 և  46                          2)  86 և 25                          3)  63  և 58                                4)  25 և  86
                                                                        
36.   Բնական  գազը  պարունակում  է  ըստ  ծավալի  87 % մեթան, 3% ածխածնի(IV)  օքսիդ  և     
    չայրվող  խառնուկներ:  13,44 լ (ն.պ.)  ծավալով  բնական  գազի  այրումից  գոյացած  գազային    
    խառնուրդն  անցկացրել են կրաջրի ավելցուկով:Որքա՞ն է գոյացած նստվածքի զանգվածը(գ):
37. Պայթեցրել  են  մեթան, արգոն  և  ավելցուկով  թթվածին  պարունակող  20 մլ  գազային
     խառնուրդըորի  խտությունն  ըստ  ջրածնի  14,6  է: Համակարգը  սկզբնական  պայմանների
    բերելուց  հետո  մնացել  է  10 մլ  գազ:     
    աԻ՞նչ  ծավալով  թթվածին (մլէ  պարունակում  ելային  խառնուրդը:
    բՈրքա՞ն  է  արգոնի  ծավալային  բաժինը (%) վերջնական  խառնուրդում:                                                  
38.  1 մոլ  ածխաջրածինն  այրելիս  ստացվել  է  2  մոլ  CO2  և  3  մոլ  H2O: 
       ա)    Որքա՞ն  է  ածխաջրածնի  մոլեկուլում  բոլոր  ատոմների  գումարային  թիվը
       բ)     Որքա՞ն  է  2 մոլ ածխաջրածնի այրման  համար  անհրաժեշտ  օդի  ծավալը (լ):
39.   Ալկանի  մեկ  մոլի  այրումից  առաջանում  է  7  մոլ գազագոլորշային  խառնուրդ:
      ա)    Քանի՞  ատոմ  է  առկա  ածխաջրածնի  մեկ  մոլեկուլում:
      բ)   Ի՞նչ  ծավալով (լ,ն.պ.) օդ  կծախսվի  այդ  ածխաջրածնի  մեկ  մոլը  լրիվ  այրելու  համար:
40.   1,4 – դիբրոմբութանը  տաքացրել  են  ցինկի  հետ:
        ա Որքա՞ն  է  օրգանական  արգասիքի  մոլեկուլում  sp3   հիբրիդային  վիճակում  գտնվող 
                ածխածնի  ատոմների  թիվը:
        բ)  Որքա՞ն  է  գազի  այն  ծավալը (մլ), որը  կստացվի  11,2 գ  զանգվածով ստացված     
            արգասիքը  Ni-ի  ներկայությամբ  հիդրելիս:


                                                                                 Կազմեց` Վեներա  Հայկի  Խառատյանը