воскресенье, 29 мая 2016 г.

Ազգային ժողով

Նոր սահմանադրության  տարբերությունները:  Ազգային  ժողովի  հոդվածները  ընթերցելիս  առաջին  փոփոխությունը  հենց  հոդված  89-ի  մեջ է, որը  նշում է  Ազգային  ժողովի  կազմը  և  ընտրության  կարգը:  Հին  Սահմանադրության  63-րդ  հոդվածի  համաձայն  Ազգային  ժողովը  կազմված է  հարյուր   երեսունմեկ  պատգամավորից:
Նոր  Սահմանադրության  89-րդ  հոդվածի  առաջին կետում  նշված է, որ Ազգային  ժողովը  կազմված է  առնվազն  հարյուր մեկ  պատգամավորից, այսինքն  հստակ  թիվ  չի  նշվում  պատգամավորների  թվի  հետ  կապված  ու  շատ  անորոշ  որոշում է, և  այս  հոդվածի  համաձայն  արդյո՞ք  կարող է  պատգամավորների  թիվը  լինել  301  կամ  501:
Նոր  Սահմանադրության  համաձայն  Ազգային  ժողովում  տեղեր են  հատկացվում  ազգային  փոքրամասնությունների  ներկայացուցիչներին: