вторник, 31 марта 2015 г.

Քիմիական ռեակցիաների դասակարգումը, ըստ ելանյութերի և վերջանյութերի թվի փոփոխության

Տեղակալման է  կոչվում  պարզ և բարդ  նյութերի միջև  ընթացող  ռեակցիան, որի  ընթացքում  պարզ  նյութի  ատոմները  տեղակալում են  բարդ նյութի  ատոմներից մեկին,  որից  առաջանում է  նոր պարզ և նոր բարդ նյութ:
Փորձ 1.  Տեղակալման  ռեակցիա
  ակտիվ մետաղներից-Zn, Be, Fe, Mg

Zn+2HCl―>―>ZnCl2+H2 
2Al+6HCl―> 2AlCl3+3H2
Mg+H2SO4―> MgSO4+H2
2Al+3H2SO4―> Al2(SO4)3+3H2
2H2+O2 ―>H2O+Q    ջերմանջատիչ  ռեակցիան  ընթանում է  ռադիկալային  մեխանիզմով

Ցինկի, ալյումինի և մագնեզիումի  վրա  ավելացրեցինք  աղաթթու: Անջատվեց  ջրածինբայց  չթողեցինք, որ կորի  և կատարեցինք  միացման  ռեակցիա՝  թթվածինն այրելով:
Տեղակալման ռեակցիաները  միշտ  օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ են:


Na-ալկալիական
Sr,Ba,Ca-հողալկալիական

2Na+2HOH―>2NaOH+H2

Փորձը կատարելու ժամանակ  լցնում ենք  հայտանյութ՝  ֆենոլֆտալեինը: Ստանում ենք  մորու  գույն:


Ca+2HOH―>Ca(OH)2+H2

Միացման ռեակցիա- հրավառություն
Միացման ռեակցիաների ընթացքում երկու կամ ավելի նյութերից առաջանում է մեկ նյութ:
2Mg+O2―>2MgO+Q    վերօքս

Քայքայման ռեակցիա-մալախիտի քայքայումը
 Քայքայման ռեակցիաների ժամանակ մեկ նյութից ստացվում են երկու կամ ավելի նյութեր:
(CuOH)2CO3―>CuO+CO2+H2O
             Գույնի  փոփոխության, գազի անջատման և ջերմակլանիչ  ռեակցիա:
հրաբուխ
Ca(OH)2+CO3―>CaCO3+H2O

Ամոնիումի երկքրոմատ
(NH4)Cr2O7―>N2+Cr2O3+4H2O
                Ջերմանջատիչգույնի  փոփոխության, գազի անջատումով, վերօքս  ռեակցիա է:


Փոխանակման  ռեակցիա
NaOH+HCl―>NaCl+H2O
                                  Փոխանակման,չեզոքացման ռեակցիա
Ca(OH2)+2HCl―> CaCl2+2H2O
                           Փոխանակման, չեզոքացման,  ջերմանջատիչ,  իոնափոխանակման
Չեզոքացման է  կոչվում  հիմքի և  թթվի միջև  ընթացող ռեակցիան, որոնց  հետևանքով  առաջանում է  աղ  և ջուր:

Ֆոսֆոտ  իոնի  հայտնաբերման ռեակցիա, փոխանակման  ռեակցիա

Na3PO4+3AgNO3―>Ag3PO4+3NaNO3

понедельник, 30 марта 2015 г.

Լուծույթների պատրաստում և կոնցենտրացիայի որոշում

   
   1)      w(լ.թ.)=  m(նյութ)/m(լուծույթ)*100%
m(լուծույթ)=m(նյութ)* m(ջուր)

1.Պատրաստենք  սոդայի  Na2CO3-ի  լուծույթը  և որոշենք  կոնցենտրացիան:
m(Na2CO3)=2,12գ
m(H2O)=20գ

Նատրիումի  կարբոնատի   զանգվածային  բաժինը  ՝  w(Na2Co3)-ը:
w(Na2Co3)= m(Na2Co3)/M(լուծույթ)=2,12/22,12=0,095=9,6%


9,6% սոդայի լուծույթ

2.Որոշել սոդայի մոլային բաժինը ստացված լուծույթում 
æ(Na2CO3) = v(Na2CO3)/V(Na2CO3) + V(H2O) = 0,02 
մոլ/0,02 + 1,111 = 0,02/1,131 = 0,02 * 100% = 2%

3. Մոլային կոնցենտրացիա
 C(Na2CO3) = v(ն.թ)/V(լուծույթ) = v(Na2CO3)/V(լուծույթ) = 0,02 մոլ/0,02լ = 1մոլ/լ

четверг, 12 марта 2015 г.

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 4.
Ընտրեք փոխկապակցված երկու մեծություններ:
Դրանց կախվածությունը արտահայտեք բանաձևի միջոցով:
Մեծություններից մեկի տարբեր արժեքների համար հաշվեք մյուս մեծության համապատասխան
 արժեքները:
y=3x+1    x-ի արժեքները (-3,-1,0,5,7)

Y=3*(-3)+1=-8
Y=3*(-1)+1=_2
y=3*0+1=1
y=3*5+1=16
Y=3*7+1=22

օր.` վերցնենք 500 էջանոց գիրք: Թե քանի օրում կավարտեմ գիրքը կախված է զբաղվածությունից,  տնայիննե-
րի քանակից, ու քիչ, թե շատ գրքի բովանդակությունից:

զբաղվածություն- y
տնայիններ-z
գրքի բովանդակություն-c
ժամանակ-t
t=y+z+c

X ժամերի քանակը
 Y քանի էջ ա մնացել

y= 500-10x     x=(2,3,4,7)
y=480
y=470
y=460
y=430​