вторник, 28 апреля 2015 г.

Էլեկտրահաղորդականության որոշումԸստ էլեկտրահաղորդականության բոլոր նյութերը բաժանվում են 2 խմբի՝
1. Առաջին կարգի հաղորդիչներ՝ մետաղներ,
2. Երկրորդ կարգի հաղորդիչներ՝ մնացած օրգանական նյութերը՝ հիմքեր, թթուներ, աղեր:

Բոլոր նյութերը  բաժանում ենք  երկու  խմբի՝  էլեկտրոլիտներ  և ոչ  էլեկտրոլիտներ:
Էլեկտրոլիտներ
Այն նյութերը, որոնց ջրային լուծույթը կամ հալույթը հաղորդում է էլեկտրական հոսանք, կոչվում են էլեկտրոլիտներ:

Ոչ էլեկտրոլիտներ
Այն նյութերը, որոնց ջրային լուծույթը կամ հալույթը չի հաղորդում էլեկտրական հոսանք, կոչվում են ոչ էլեկտրոլիտներ:

Էլեկտրական հոսանքը, դա լիցքավորված մասնիկների ուղորդված շարժումն է:


     Էլեկտրոլիտների լուծույթների հաղորդականության որոշումը

Փորձ 1. Մետաղներ-հաղորդում է.

Փորձ 2. Օդ-չի հաղորդում

Փորձ 3. Կերակրի աղ-չոր վիճակում-NaCl-չի հաղորդում

Փորձ 4. Գլյուկոզ չոր վիճակում-C6H12O6 -չի հաղորդում

Փորձ 5. Կերակրի աղի ջրային լուծույթ-NaCl-հաղորդում է.

Փորձ 6. Գլյուկոզի ջրային լուծույթ C6H12O6ի հաղորդում.

Փորձ 7. Սախարոզի ջրային լուծույթ-C12H22O11-չի հաղորդում.

Փորձ 8. Աղաթթու-HCl-հաղորդում է.

Փորձ 9. Նատրիումի հիդրօքսիդ- NaOH-հաղորդում է.

Փորձ 10. Էթանոլ-C2H5OH-չի հաղորդում:

среда, 15 апреля 2015 г.

Առաջադրանք

1.Աղջիկը սիրում էր տղային։
Գիտեր, որ նա ամենահմուտ ցլամարտիկն է։
Նա բոլորից լավ էր տիրապետում մուլետին, իսկ փայլատակող սուրը կարծես նրա ճկուն ձեռքի շարունակությունը լիներ։ Սակայն չնայած նա ամենաճկունն ու արագաշարժն էր, գեղեցիկն ու անվախը, այդպես էլ հռչակավոր մատադոր չդարձավ։
Մատադոր լինելու համար նրան պակասում էր ամենագլխավորը: Նա չէր կարողանում սպանել:


2. Հէ՜յ ագահ մարդ, հե՜յ անհոգ մարդ, միտքդ երկար, կյանքըդ կարճ,
Քանի՜ քանիսն անցան քեզ պես, քեզնից առաջ, քո առաջ.
Ի՜նչ են տարել նըրանք կյանքից, թե ի՛նչ տանես դու քեզ հետ,
Խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր երկու օրվան էս ճամփեդ։
3. բակլան քաշած ցանել-իր քմահաճույքով, ցանկացած
ձևով վարվել
անարգանքի սյունին գամել-հրապարակով խայտառակել,
քննադատել
Պրոկրուստյան մահիճ-չափ, որից այն կողմ անցնել չի կարելի`
պատժվում է
քոռ աչքից արտասուք-ժլատից փող
գլուխը գետին դնել-մեռնել
4.  Դարձվածքը  իմացածն ավելի  արտասովոր և  համեմատություններով  ներկայացնելու ձև է: Դարձվածքը  ունի իր հատուկ ոճը, որը   տեքստերը    դարձնում է  ավելի հագեցած:
5.
1. մետասաներորդ  ժամու- ուշացած, ուշացումով
2.մեկին բագին կանգնել-մեկին  պաշտամունքի առարկա  դարձնել
3.մինչև  բերանը լեցուն  բաժակ- մեծ դառնություն, ցավ պարունակող
4.ժամուն  գալինքա՞  մի գողցերեմ-ի՞նչ  մեծ հանցանք եմ արել
5. Քերթի ժամից էլ ընկնել, Քարահունջի պատարագից էլ-Միանգամից երկու բանի  ետևից  ընկնել,  ու ոչ մեկին չհասնել
6. Հայկական ժամադրություն-  ուշացում, ուշանալու սովորություն
 7. աղջկան բազար- տղաների և աղջիկների հանդիպման վայր
8. ժամի դուռ ընկնել- մուրացկանություն անել
9. Ժամանակի վրա խաղալ- ժամանակը  դիտավորյալ  ձգել
10. աչքում մազ  բուսնել-տանջանքներ  կրել
11.բադան  կապվել-պարսպի պես շարժվել
12. Նիսյա  բազար անել- դատարկ  խոսակցություն տանել
13. բազար քաշել- հրապարակ հանել
14.էժան  չտնտեցնել-արժանին  հատուցել
15.էլեշ պելեշ- աղմուկ, ժխորсреда, 8 апреля 2015 г.

Պատմ.

Կազմել Բագրատունյաց թագավորության կարևոր իրադարձությունները
1. 9- րդ դարումԲագրատունիները սեղծեցին 40-հազարանոց բանակ
2.Բագրատունիները բարի–դրացիական հարաբաերություններ հաստատեցին վրացիների ու աղվանների հետ
3.885թ.Էլռմութաբիդ խալիֆը Աշոտին ուղարկում է թագ ու հանդերձանք և ճանաչում Հայաստանին թագավորությունը
4.Սմբատ (890-914) ընդարձակեց թագավորոկթյան սահմանները։
5.Սմբատը օգնեց Վրաստանին արաբներին դուրս քշելու համար և վրաց իշխան Ատրներսեհին թագ շնորհեց։
6.885–ին Աշոտ Բագրատունու ճանաչվելը Հայաստանի թագավոր: