суббота, 4 октября 2014 г.

Նախագիծ

         1. Ինչու են պետք էկոլոգիական գիտելիքները, ինչու առաջացավ «Էկոլոգիա» գիտությունը:
Էկոլոգիական  գիտելիքները  անհրաժեշտ են  շրջակա  միջավայրի  հետ  ճիշտ  վարվելու,  բնության  բարիքներից  օգտվելուց  նրան չվնասելու,  և  մեզ  շրջապատող  աշխարհի  մասին  պատկերացում  ունենալու  համար:
<<Էկոլոգիա>>  գիտությունը  առաջացավ  էկոլոգիական  խնդիրներով  զբաղվելու համար,  բնությունը  պահպանելու, բնությանը  քիչ  վնաս  հասցնելու  ,  և  հասցրած  վնասը  ինչ-որ  չափով  վերացնելու  համար:


          2. Ինչպիսի միջավայրում է ապրում մարդը: Ինչպես են միմյանց վրա ազդում մարդը և շրջակա միջավայրը: Ինչ դեր ունի բնությունը մարդկության զարգացման գործում
Մարդն  ապրում է  էկոլոգիապես ոչ  մաքուր  միջավայրում,  հիմնականում  քաղաքաբնակ  վայրում, որտեղ  անտառներն ու  բուսականությունը  շատ քիչ են:
Մարդն  առանց բնության  չի  կարող  գոյություն  ունենալ:  Բնությունը  ապահովում է  մարդու  կարևոր  պահանջները՝  թթվածին, էներգիա,  վառելանյութ,  արդյունաբերական  հումք  և  ամենակարևորը  մարդն  օգտագործում է  բնական  ռեսուրսներից  ջուրը, որը  կյանքի և  գոյատևման  համարնախապայմանն է:
Մարդը  ստեղծում է  էկոլոգիապես  ոչ  մաքուր  միջավայրորին  նպաստում են քիմիական  գործարաններըտրանսպորտը  (տրանսպորտի  արտանետած  ծուխը), անտառահատումը  և այլնԵվ մարդն  իր  կամքից  անկախ  վնաս է  հասցնում  շրջակա  միջավայրին:
Մարդն  իր  զարգացման  և  գոյատևման  համար  բնությունից  իրեն  անհրաժեշտ  ռեսուրսներ է  վերցնումփոխարենը  մեծ  չափով  և  դրանով  իսկ  վնասում է  բնության  կանոնավոր զարգացումը:


         3.Ինչպես կառավարել մարդու միջամտությունը բնության վրա:
Մարդն իր  գոյատևման համար  օգտվում է իրեն շրջապատող բնությունից  ոչ  ռացիոնալ ձևով, այսինքն  օգտագործման ժամանակ մեծ վնաս է  հասցնում  բնությանը,  և  մարդկության  զարգացման հետ  զուգընթաց  մեծանում է  վնասի չափը:
Բնությունից  օգտվելիս  մարդիկ պետք է փորձեն  հնարավորինս  քիչ  վնաս  հասցնել  բնությանըայսինքն  բնօգտագործումը պետք է լինի  ռացիոնալ,
որի դեպքում քիչ վնաս  կհասցվի  բնությանը, և չի  խախտվի  բնության հավասարակշռությունը:

       4.Ինչ է սպասվում մեզ ապագայում

Ինձ  թվում է, եթե մարդկությունը  նույն տեմպերով   շարունակի  օգտագործել  ընդերքի  հանածոներըսպառի  ամեն ինչ  մեծ  չափաքանակովապա մի օր դրանց  չափաքանակն էլ կվերանա:
Կարծում եմ  ապագայում  գիտությունը  նոր  հայտնագործություններ կանիև  մարդկանց   ազդեցությունը  բնության  վրա  համեմատաբար ավելի քիչ կլինի:

Комментариев нет:

Отправить комментарий