вторник, 22 декабря 2015 г.

Շտեմարան.առաջադրանքներ1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) Նիրհել, ննջել, քնել, մրափել

2) Վախենալ, երկյուղել, սրդողել, զարհուրել

3) Տխմար, տգետ, բթամիտ, ողորմելի

4) Փոս, վիրապ, վեմ, խրամատ
2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) Ապստամբել, ընդվզել, ընդդիմանալ, ընկրկել

2) Անհրապույր, տմարդի, անհաճո, տհաճ

3) Շտապել, հապաղել, փութալ, աճապարել

4) Դժխեմ, անագորույն, ժանտ, դաժան3. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1)Շոգ, տոթ, տապ, տենդ

2)Ճողոպրել, ճախրել, թռչել, սավառնել

3) Նժույգ, հովատակ, երիվար, զամբիկ

4) Ակնապիշ, սևեռուն,ակնբախ, անքթիթ4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) աժդահա, վիթխարի, հսկա, ահավոր

2) ականավոր, տաղանդավոր, նշանավոր, ակնկոր

3) պարան, ելարան, ճոպան, թոկ

4) հրապուրել, դյութել, հմայել, գերել5. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) գովել, դրվատել, պախարակել, փառաբանել

2) բիլ, լուրթ, կապուտակ, մով

3) հեծկլտալ, փղձկալ, ործկալ, արտասվել

4) դժվար, դյուրին, բարդ, խրթին6. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) հանդիմանել, կշտամբել, նզովել, դատապարտել

2) անվայելուչ, անպարկեշտ, լպիրշ, լկտի

3) չքնաղ, չքմեղ, աննման, չնաշխարհիկ

4) պոռթկալ, հրկիզել, բռնկվել, պայթել7. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1)պաղատել, թախանձել, խնդրել, աղաչել

2) պատատուկ, պատնեշ, պարիսպ, պատ

3) քամահրել, վատաբանել, դժգոհել, նախատել

4) չարախոսել, բամբասել, զրպարտել, կեղեքել8. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) ոստնել, ցատկել, թռչել, գայթել

2) փոկ, գոտի, ամրան, պարան

3) մերձ, մոտ, կիպ, սերտ

4) ապաքինել, բուժել, դարմանել, սրսկել9. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) արգելել, շանթարգել, խոչընդոտել, կաշկանդել

2) արդար, աչառու, իրավացի, անմեղ

3) դեղին, շիկավուն, դեղձանիկ, խարտյաշ

4) վարագուրել, քողարկել, թաքցնել, սքողել10. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) շոգ, ջերմ, տոթ, տաք

2) զիջել, զեղչել, ընկրկել, նահանջել

3) հակիրճ, սեղմ, համառ, կարճ

4) արագ, ստեպ-ստեպ, հաճախ, շատ11. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) պաշտել, աստվածարել, երկրպագել

2) կասկած, վարանում, տարակուսանք

3) պչրել, ծեքծեքել, սեթևեթել

4) խոհեմ, շրջահայաց, թանձրամիտ12. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) երկնագույն, խաժ, լուրթ

2) իձևան, հանգրվան, օթևան

3) զավեշտ, ծաղր, հեգնանք

4) ամենևին, բնավ, երբեմն13. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառերն են իրար հոմանիշ:

1) երևի, գուցե, թերևս

2) ընդամենը, սոսկ, միայն

3) նախապես, վաղորոք, կանխապես

4) կատակաբան, զազրաբան, զավեշտախոս14. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից:

1) թեթևաքայլ-թեթևաշարժ, թափուր-պարապ

2) ըստ երևույթին-երևի, տոհմ-գերդաստան

3) եղծել-արատավորել, եզրահանգել-մտասևեռվել


4) ենթադրաբար-հավանորեն, սանդուղք-ելարան


15.Որ շարքի ոչ բոլոր բառազույգերն են կազմված հոմանիշներից:

1) դրսևորել-հանդես բերել, բռի-անտաշ

2) գովք-փառաբանում, զարհուրելի-սահմռկեցուցիչ

3) ստահակ-սինքլոր, խոկալ-խոնջանալ

4) շաղակրատ-դատարկախոս, դավադիր-դրուժան
16. Տրված բառերից քանիսն են հոմանիշ դաժան բառին:

սինքլոր, անագորույն, ամբարտավան, ժանտ, դժնի, դժկամ, դժխեմ, բիրտ, անողորմ, դժոխալուր

1. ութը

2. յոթը

3. վեցը

4. բոլորը
17. Տրված բառերից քանիսն են հոմանիշ փառաբանել բառին:

ներբողել, նպաստել, գովաբանել, օժանդակել, օրհներգել, սատարել, բարեբանել, աջակցել, դրվատել, գովերգել

1. յոթը

2. հինգը

3. վեցը

4. չորսը

18. Հոմանիշների քանի զույգ կարող է կազմված լինել տրված բառացանկից:

շրջադարձ, ընկրկել, մթնշաղ, արշալույս, բեկում, զղջալ, զիջել, երկմտել, ապաշխարել, հաստատել

1. չորս

2. երեք

3. երկու

4. հինգ

19. Հոմանիշների քանի զույգ կարող է կազմվել տրված բառացանկից:

դաժան, ջրարբի, տատանվել, ժուժկալ, պնդել, թույլ, կորովի,, անագորույն, ոլորապտույտ, ոռոգովի

1. ոչ մի

2. մեկ

3. երկու

4. երեք20. Հոմանիշների քանի՞ զույգ կարող է կազմված լինել տրված բառացանկից:

Անթաքույց, պչրել, վեհանձն, պճնվել, բացահայտ, ճաշկերույթ, հեղհեղուկ, հրավերք, տմարդի, հեղեղատ

1) Երեք

2) Երկու

3) Մեկ

4) Ոչ մի21. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

1) առաքինի-անպարկեշտ, անբասիր-անմաքուր

2) անաչառ-անկողմնապահ, համառ-զիջող

3) խճաքար-արահետ, հանդիմանություն-գովեստ

4) համարձակ-աներկյուղ, պարկեշտ-անազնից22. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

1) խրթին-հեշտ, գիտակ-անգետ

2) թունդ-չափավոր, աչալուրջ-ուշադիր

3) պապ-որդի, գոռոզ-համեստ

4) անբերրի-պտղաբեր, անվեհեր-խիզախ23. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

1) ազգանվեր-ազգուրաց, գարնանացան-աշնանացան

2) դանդաղ-անշտապ, կատարյալ-թերի

3) դիմավոր-անդեմ, բարձել-բեռնաթափել

4) գայթակղել-վանել, գլխավոր-թերի24. Ո՞ր շարքի բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

1) ընդառաջել-խոչընդոտել, ընդունակ-ապիկար

2) իրիկնամուտ-կեսօր, լերկ-բուսառատ

3) մեղանչել-ապաշխարել, ցավագար-խելագար

4) ընտանի-վայրի, ընդարմանալ-ընտելանալ25. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

1) գիտուն-թերուս, նոսր-խիտ, ծածկամիտ-բացբերան

2) բուժիչ-ախտածին, օրհնել-բանադրել, կարծրատիպ-ազատախոհ

3) նշանակալի-չնչին, հիասթափություն-ոգևորություն, խելամիտ-անկշռադատ

4) շնորհաշատ-տաղանդազուրկ, աղմկոտ-հանդարտ, պղծված-սրբագործված26. Ո՞ր շարքի ոչ բոլոր բառազույգերն են կազմված հականիշներից:

1) ծածուկ-բացեիբաց, խռով-հաշտ, խոնարհություն-ամբարտավանություն

2) անխոհեմ-ողջախոհ, տնտեսել-շռայլել, արի-վեհերոտ

3) հաղորդիչ-մեկուսիչ, ողորկ-անհարթ, եկամտաբեր-կորստաբեր

4) նկուն-աներեր, թերի-ավարտուն, սուղ-սակավ27. Տրված բառերից քանի՞սն են հականիշ պերճ բառին:

Շքեղ, անշուք, շլացուցիչ, հասարակ, ճոխ, հիասքանչ, պարզ, զգլխիչ, փառահեղ, պերճաշուք

1) երեքը

2) հինգը

3) չորսը

4) երկուսը28. Տրված բառերից քանի՞սն են հականիշ պարզ բառին:

Պղտոր, բարդություն, խրթին, բարդ, զարդարուն, անպաճույճ, շքեղ, ճոխ, դժվար, բարդացնել

1) յոթը

2) վեցը

3)ութը

4) հինգը29. Հականիշների քանի՞ զույգ է կազմված տրված բառացանկից:

Անվանարկել, հակիրճ, աղճատել, վարկաբեկել, երկարաշունչ, գժդմնել, աղավաղել, ժպտալ, պատրաստակամություն

1) մեկ

2) երկու

3) երեք

4) չորս

Комментариев нет:

Отправить комментарий