вторник, 28 апреля 2015 г.

Էլեկտրահաղորդականության որոշումԸստ էլեկտրահաղորդականության բոլոր նյութերը բաժանվում են 2 խմբի՝
1. Առաջին կարգի հաղորդիչներ՝ մետաղներ,
2. Երկրորդ կարգի հաղորդիչներ՝ մնացած օրգանական նյութերը՝ հիմքեր, թթուներ, աղեր:

Բոլոր նյութերը  բաժանում ենք  երկու  խմբի՝  էլեկտրոլիտներ  և ոչ  էլեկտրոլիտներ:
Էլեկտրոլիտներ
Այն նյութերը, որոնց ջրային լուծույթը կամ հալույթը հաղորդում է էլեկտրական հոսանք, կոչվում են էլեկտրոլիտներ:

Ոչ էլեկտրոլիտներ
Այն նյութերը, որոնց ջրային լուծույթը կամ հալույթը չի հաղորդում էլեկտրական հոսանք, կոչվում են ոչ էլեկտրոլիտներ:

Էլեկտրական հոսանքը, դա լիցքավորված մասնիկների ուղորդված շարժումն է:


     Էլեկտրոլիտների լուծույթների հաղորդականության որոշումը

Փորձ 1. Մետաղներ-հաղորդում է.

Փորձ 2. Օդ-չի հաղորդում

Փորձ 3. Կերակրի աղ-չոր վիճակում-NaCl-չի հաղորդում

Փորձ 4. Գլյուկոզ չոր վիճակում-C6H12O6 -չի հաղորդում

Փորձ 5. Կերակրի աղի ջրային լուծույթ-NaCl-հաղորդում է.

Փորձ 6. Գլյուկոզի ջրային լուծույթ C6H12O6ի հաղորդում.

Փորձ 7. Սախարոզի ջրային լուծույթ-C12H22O11-չի հաղորդում.

Փորձ 8. Աղաթթու-HCl-հաղորդում է.

Փորձ 9. Նատրիումի հիդրօքսիդ- NaOH-հաղորդում է.

Փորձ 10. Էթանոլ-C2H5OH-չի հաղորդում:

Комментариев нет:

Отправить комментарий