понедельник, 30 марта 2015 г.

Լուծույթների պատրաստում և կոնցենտրացիայի որոշում

   
   1)      w(լ.թ.)=  m(նյութ)/m(լուծույթ)*100%
m(լուծույթ)=m(նյութ)* m(ջուր)

1.Պատրաստենք  սոդայի  Na2CO3-ի  լուծույթը  և որոշենք  կոնցենտրացիան:
m(Na2CO3)=2,12գ
m(H2O)=20գ

Նատրիումի  կարբոնատի   զանգվածային  բաժինը  ՝  w(Na2Co3)-ը:
w(Na2Co3)= m(Na2Co3)/M(լուծույթ)=2,12/22,12=0,095=9,6%


9,6% սոդայի լուծույթ

2.Որոշել սոդայի մոլային բաժինը ստացված լուծույթում 
æ(Na2CO3) = v(Na2CO3)/V(Na2CO3) + V(H2O) = 0,02 
մոլ/0,02 + 1,111 = 0,02/1,131 = 0,02 * 100% = 2%

3. Մոլային կոնցենտրացիա
 C(Na2CO3) = v(ն.թ)/V(լուծույթ) = v(Na2CO3)/V(լուծույթ) = 0,02 մոլ/0,02լ = 1մոլ/լ

Комментариев нет:

Отправить комментарий