среда, 10 февраля 2016 г.

Գործնական աշխատանք. Իզոմերիայի երևույթըՕրգանական  նյութերի  բազմաթվության (մոտ. 19մլն)  պատճառներից  մեկը  իզոմերիայի  երևույթն է,  երբ նյութերն  ունեն  միևնույն  որակական ու քանակական  բաղադրությունը, սակայն  տարբեր կառուցվածքներ՝  ատոմների միացման  կարգը տարբեր է:

Ալկեն  Ալկեններին  բնորոշ է  շղթայի  ճյուղավորման, երկրաչափական  կամ տարածական  ցիս-տրանս  իզոմերիա:
Ալկեններ են  կոչվում  այն  չհագեցած  ածխաջրածինները, որոնց  բաղադրության  մեջ  առկա է  1 կրկնակի կապ:


Комментариев нет:

Отправить комментарий